Tilbake til forsiden

Vilkår og Betingelser for O. Hansens Eftf. AS

Introduksjon

Velkommen til O. Hansens Eftf. AS. Våre tjenester og nettside er rettet mot å tilby elektriske løsninger for både private og bedriftskunder. Ved å bruke vår nettside, godtar du disse vilkårene.

Brukervilkår

Nettsiden er designet for å informere om våre tjenester og tilby elektriske løsninger. All bruk av informasjonen på nettsiden bør være i samsvar med gjeldende lover og reguleringer.

Personvern og datahåndtering

Vi forplikter oss til å beskytte dine personopplysninger og håndtere alle data i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Ansvarsbegrensning

Mens vi bestreber oss på å holde informasjonen på nettsiden oppdatert og korrekt, påtar vi oss ikke ansvar for eventuelle feil eller utelatelser.

Opphavsrett og eiendomsrett

Disse vilkårene kan endres periodisk, og det er din plikt å regelmessig sjekke for oppdateringer.

Endringer i vilkår

Velkommen til O. Hansens Eftf. AS. Våre tjenester og nettside er rettet mot å tilby elektriske løsninger for både private og bedriftskunder. Ved å bruke vår nettside, godtar du disse vilkårene.

Juridisk gyldighet og jurisdiksjon

Disse vilkårene er underlagt norsk lov, og eventuelle tvister skal løses i norsk rettssystem.

Kontaktinformasjon

For spørsmål eller kommentarer vedrørende disse vilkårene, vennligst kontakt oss.
Navn: [Navn på kontaktperson] Tlf: 69181906  E-post:  [Epostadresse]